Finance

Akciový certifikát

Akciový certifikát je dokument, který identifikuje vlastnický podíl investora ve společnosti. Certifikát obvykle obsahuje následující informace:

  • Identifikační číslo
  • Počet akcií
  • Nominální hodnota akcií (pokud existují)
  • Třída akcií (například kmenové akcie nebo preferované akcie)
  • Podpisy oprávněných vedoucích pracovníků společnosti

Akciové certifikáty obvykle obsahují propracované vzory a leptání, což ztěžuje jejich podvodnou replikaci.

Investoři do veřejně vlastněných společností zřídka vidí podkladové akciové certifikáty; tyto dokumenty jsou uloženy, zatímco s elektronickými akciemi se obchoduje.

Akciový certifikát může na své tváři nebo na zadní straně obsahovat obchodní omezení s tím, že certifikát nelze prodat. Pokud to není omezeno, může akcionář prodat akciový certifikát.