Finance

Pozice zvedání

Pozice underlift vzniká, když organizace vlastní částečný podíl na produkční nemovitosti a neberou celý svůj podíl na ropě a zemním plynu, který se produkuje v určitém období. V této situaci dochází k nerovnováze v rozdělení podílu vyrobené ropy a zemního plynu, takže společnost vykazuje výnosy na základě svého vlastnického podílu na produkci v daném období, stejně jako pohledávku za případný nedostatek ropy a zemního plynu (pozice s podstupem) poplatek za případné přeplnění ropou a zemním plynem (poloha pro nadzvednutí). U nerovnováh ropy je možné tuto pohledávku nebo závazek zaznamenat v souvisejících produkčních nákladech, tržní hodnotě nebo skutečných přijatých výnosech z prodeje. Pokud jde o nerovnováhu zemního plynu, SEC uvedla, že pohledávku nebo závazek lze zaúčtovat podle nižší ze smluvních cen, aktuální tržní hodnoty nebo cen platných v době výroby.