Finance

Nepřímý finanční zájem

Nepřímým finančním podílem se rozumí finanční podíl, který je skutečně vlastněn prostřednictvím investičního nástroje nebo jiného zprostředkovatele, pokud příjemce nekontroluje zprostředkovatele a nemá oprávnění dohlížet na investiční rozhodnutí zprostředkovatele nebo se na něm podílet.

Tato koncepce má pro auditora značný význam při rozhodování, zda je řádně nezávislý na klientovi, který je atestem.