Finance

Smlouva o finanční záruce

Podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví vyžaduje smlouva o finanční záruce, aby vydavatel smlouvy provedl konkrétní platby držiteli smlouvy za ztrátu, která držiteli vznikla, pokud dlužník nezaplatí podle podmínek dluhového nástroje.