Finance

Plánujte krácení

Omezení plánu spouští snížení nebo eliminaci narůstání dalších výhod pro zaměstnance. Pokud dojde ke zkrácení plánu požitků, související částka nákladů na předchozí službu již zaznamenaná v kumulovaném ostatním úplném výsledku, která souvisí s budoucími roky služby, by měla být vykázána v zisku jako ztráta. Závazek plánovaných požitků může být také snížen nebo snížen. Jedná se o krácení zisk ve výši, o kterou převyšuje ztrátu zahrnutou do kumulovaného ostatního úplného výsledku. Jedná se o zkrácení ztráty ve výši, o kterou překračuje jakýkoli čistý zisk zahrnutý do kumulovaného ostatního úplného výsledku. Ztráta z krácení by měla být vykázána v zisku, pokud lze částku přiměřeně odhadnout a krácení je pravděpodobné. Zisk krácení by měl být vykázán v zisku, když je plán formálně pozastaven nebo jsou ukončeni zaměstnanci, kterých se to týká.