Finance

Podledník

Podledová kniha je účetní kniha obsahující všechny podrobné podskupiny transakcí. Součet transakcí v podřízené knize se převede do hlavní knihy. Podřízená kniha může například obsahovat všechny pohledávky nebo závazky nebo transakce s fixními aktivy. V závislosti na typu podledníku může obsahovat informace o datech transakcí, popisech a fakturovaných, zaplacených nebo přijatých částkách. Položka na souhrnné úrovni se pravidelně zaznamenává do hlavní knihy. Pokud někdo zkoumá informace v hlavní knize v účtu, který obsahuje tuto souhrnnou úroveň informací, musí poté přistupovat k podřízené knize, aby zkontroloval informace specifické pro transakci.

V rámci postupů auditu na konci roku mohou auditoři sledovat transakce z podřízené knihy do hlavní knihy a odtud do účetní závěrky, aby zajistily, že transakce budou v účetním systému správně zaznamenány.

V balíčku účetního softwaru je podřízenou knihou spíše databáze než ručně vedená kniha.

Podobné podmínky

Subledger je také známý jako pomocná kniha.