Finance

Spřízněná strana

Propojená strana je spřízněna s účetní jednotkou, pokud se na ni vztahuje některá z následujících situací:

  • Spolupracovník. Strana je spolupracovníkem účetní jednotky.

  • Společná kontrola. Strana je přímo nebo nepřímo buď pod společnou kontrolou s účetní jednotkou, nebo nad ní má významnou nebo společnou kontrolu.

  • Rodinný příslušník. Strana je blízkým rodinným příslušníkem osoby, která je součástí klíčových vedoucích pracovníků nebo která ovládá účetní jednotku. Blízkým členem rodiny je domácí partner a děti jednotlivce, děti domácího partnera a vyživované osoby jednotlivce nebo domácího partnera jednotlivce.

  • Individuální kontrola. Strana je ovládána nebo významně ovlivněna členem klíčového řídícího personálu nebo osobou, která účetní jednotku ovládá.

  • Společný podnik. Strana je společný podnik, ve kterém je účetní jednotka partnerem v podniku.

  • Správa klíčů. Strana je členem klíčového řídícího personálu účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku.

  • Plán po skončení pracovního poměru. Strana je plán požitků pro zaměstnance účetní jednotky.

Tyto požadavky jsou odvozeny z mezinárodních standardů účetního výkaznictví.