Finance

Metoda hrubé ceny

Metoda hrubé ceny zahrnuje zaznamenávání nákupu v jeho hrubé ceně, když je poprvé zaznamenán v systému závazků organizace. Předpokladem použití této metody je, že zaměstnanci závazků nebudou využívat slevy za předčasné platby. Pokud tyto slevy nabízí jen několik dodavatelů, je efektivnější použít metodu hrubé ceny, protože k doložení závazku není nutný žádný další záznam. Pokud však mnoho dodavatelů nabízí slevy a tyto slevy jsou využity, má smysl použít čistou metodu, kdy jsou nákupy původně zaznamenávány se související slevou za předčasné platby.

Například společnost obdrží dodavatelskou fakturu ve výši 500 USD, která obsahuje slevu 20 USD, pokud je platba provedena do 10 dnů od data vystavení faktury. Podle metody hrubé ceny je vstupem debet ve výši 500 USD na příslušný účet výdajů nebo aktiv a kredit ve výši 500 USD na splatné účty. Pokud se účetní později rozhodne využít slevy za předčasnou platbu, je zapotřebí další záznam k zaznamenání slevy 20 $.