Finance

Daňové předpovědi

Státní a místní správy používají daňové předpovědi k získání financování před přijetím daňových příjmů. Když vydávající vládní jednotka nakonec obdrží daňové výnosy, jsou výsledné prostředky použity k vyřazení daňových očekávání. Prostředky získané z vydání dluhopisů jsou užitečné pro vyrovnání rozdílů mezi nutností platit za závazky a přílivem hotovosti z daňových příjmů a lze je použít k úhradě kapitálových zlepšení nebo k financování probíhajících operací.

Investoři získají investováním do těchto bankovek dvě výhody, kterými jsou:

  • Úrokové výnosy z dluhopisů nepodléhají dani, což může být pro investory s vyššími příjmy značným přínosem.

  • Budoucí výnosy, s nimiž jsou bankovky spárovány, lze zastavit splácením bankovek, takže existuje jistá jistota ohledně splácení bankovek. V zásadě jsou investoři placeni v plné výši z daňových výnosů, než bude možné jakýkoli zbytkový výnos použít na jiné účely.

Daňové předpovědi se obvykle vydávají se slevou. Rozdíl mezi diskontovanou cenou a nominální hodnotou bankovek představuje efektivní úrokovou sazbu bankovek. Trvání bankovek obvykle není delší než jeden rok.