Finance

Čisté pravidelné náklady na důchod

Čisté pravidelné náklady na důchod jsou náklady na penzijní plán za vykazované období, jak je uvedeno v účetní závěrce zaměstnavatele. Tato cena zahrnuje:

  • Skutečná návratnost aktiv plánu

  • Amortizace nákladů na předchozí službu nebo kreditu

  • Zisk nebo ztráta

  • Úrokové náklady

  • Náklady na služby