Finance

Agenturní fond

Agenturní fond je souhrn fondů, které jedna vládní agentura drží jménem jiné vládní agentury. Pokud například stát Colorado shromažďuje finanční prostředky na daň z prodeje jménem města Aurora, považují se tyto prostředky za agenturní fondy. V tomto příkladu působí stát Colorado jako správce prostředků, které jsou určeny pro případný převod do města Aurora.