Finance

Unitizace

Unitizace je sdružování aktiv několika stranami v oblasti těžby ropy a zemního plynu za účelem vytvoření jediné provozní jednotky výměnou za získání podílu v této jednotce. Tato ujednání se uzavírají za účelem dosažení provozní efektivity napříč produkční oblastí, nebo proto, že vláda vyžaduje jednotu. Účast v jednotce je obvykle úměrná zásobám ropy a zemního plynu, které do jednotky přispívají jednotlivé subjekty.

Jelikož se fáze vývoje napříč entitami mohou při přijetí jednotky lišit, mohou účetní jednotky platit nebo přijímat hotovost, aby vyrovnaly příspěvek studen a jiných aktiv s vlastnickými podíly v rezervách. Když k tomu dojde, příjemci hotovosti považují událost za náhradu nákladů, zatímco plátci hotovosti ji zaznamenávají jako investici do studní a dalších aktiv. Náklady podílu účetní jednotky na aktivech jednotky jsou tedy náklady na všechna vložená aktiva, plus nebo minus jakákoli zaplacená nebo přijatá hotovost.