Finance

Poměry provozního výkonu

Poměry provozního výkonu jsou určeny k měření různých aspektů hlavních operací organizace. Tato měření se zaměřují na efektivní využívání zdrojů k vytváření tržeb a také na to, jak dobře lze aktiva převést na hotovost. Podnik s vynikajícím poměrem výkonu může generovat vysokou úroveň prodeje s relativně malým množstvím zdrojů a generuje vysokou úroveň přílivu peněz. Základní měření provozního výkonu jsou:

  • Obrat fixních aktiv. Tento poměr porovnává výnosy s čistými stálými aktivy. Vysoký poměr naznačuje, že podnik generuje velké množství tržeb z relativně malé základny stálých aktiv. Vzorec je čistý prodej dělený čistým fixním majetkem. Poměr může přinést falešné výsledky, pokud podnik používá k generování tržeb velmi stará aktiva; v určitém okamžiku musí být tato aktiva nahrazena.

  • Provozní cyklus. Toto je průměrná doba potřebná k tomu, aby podnik vydělal počáteční výdaje v hotovosti na výrobu zboží, prodej zboží a příjem peněz od zákazníků výměnou za zboží. Společnost s extrémně krátkým provozním cyklem vyžaduje k udržení svého provozu méně peněz, a tak může stále růst při prodeji s relativně malými maržemi. Naopak, podnik může mít tlusté marže a přesto vyžaduje další financování, aby mohl růst i mírným tempem, pokud je jeho provozní cyklus neobvykle dlouhý.

  • Tržby na zaměstnance. Tento poměr srovnává výnosy s počtem zaměstnanců. Vysoký poměr naznačuje, že podnik vytváří velký objem prodeje s velmi malým počtem zaměstnanců. Vzorec je čistý prodej dělený počtem ekvivalentů na plný úvazek. Poměr může přinést falešné výsledky, pokud podnik zadává velké množství práce nebo využívá velký počet dodavatelů.