Finance

Daňové volby

Daňové volby jsou volbou, kterou si daňový poplatník vybere z několika možných možností, jak řešit situaci z pohledu daňového výkaznictví. Například podnik si může zvolit, že bude zdaněn jako společnost C nebo společnost S. Dalším příkladem je vedení účetních záznamů na hotovostní bázi účetnictví nebo na akruální bázi. Nebo se manželský pár může rozhodnout, že podá daňová přiznání samostatně nebo společně. Daňové volby mohou mít důsledky související s načasováním a výškou zaplacených daní.