Finance

Peněžní poukaz

Peněžní poukaz je standardní formulář používaný k dokumentaci drobné platby v hotovosti. Pokud někdo chce vybrat hotovost z fondu drobných peněžních prostředků, vyplní peněžní poukaz, aby uvedl důvod výběru, a výměnou obdrží hotovost od správce peněžních prostředků. Pokud to osoba žádající o hotovost dělá proto, že chce náhradu výdajů, které již zaplatila ze svých vlastních prostředků, měla by také sešít příslušnou účtenku z původní nákupní transakce do peněžního poukazu. Poukazy jsou poté uloženy jako účetní záznamy.

Depozitář drobné hotovosti používá peněžní poukázku k vyrovnání peněžního peněžního fondu. Sečtením veškeré hotovosti v hotovosti a částek uvedených na peněžních poukázkách by se celková částka měla rovnat celkové částce určené pro hotovostní hotovostní fond.

Formulář peněžního poukazu by měl obsahovat prostor pro jméno příjemce hotovosti, iniciály této osoby, částku vyplacené hotovosti, datum, důvod výplaty a kód účtu, ze kterého má být výplata účtována. Formuláře mohou být také předem očíslovány, aby bylo zajištěno, že byly zaúčtovány všechny formuláře.

Zaměstnanci interního auditu mohou naplánovat kontrolu peněžních poukázek, aby zjistili, zda vrácené položky splňují zásady společnosti pro drobné použití hotovosti.