Finance

Dávkové náklady

Náklady na úrovni dávky jsou náklady související se skupinou jednotek, které však nejsou spojeny s konkrétními jednotlivými jednotkami. Například náklady spojené s nastavením výrobní série jsou spojeny s hromadou zboží, které se následně vyrábí. Koncept se používá k alokaci režijních nákladů, kde jsou náklady na úrovni dávky rozloženy mezi jednotky v dávce.