Finance

Subjekt s proměnlivým úrokem

Subjekt s proměnlivým úrokem (VIE) je právnická osoba, v níž má investor kontrolní podíl, přestože nemá většinu svého podílového vlastnictví. VIE má následující vlastnosti:

  • Vlastní kapitál účetní jednotky nestačí na podporu jejích operací

  • Držitelé zbytkového kapitálu nekontrolují VIE

  • Držitelé zbytkového kapitálu jsou chráněni před zisky a ztrátami obvykle spojenými s vlastnictvím

Pokud je investor primárním příjemcem takové entity, musí konsolidovat své finanční výkazy s účty VIE. Primárním příjemcem je ten, kdo může řídit nejvýznamnější ekonomické činnosti VIE.

Subjekty s proměnlivým úrokem se používají jako speciální účelové nástroje k financování určitých investic, aniž by mateřské společnosti hrozilo riziko ztráty.