Finance

Běžná dividenda akcií rozdělitelná

Běžná dividenda k rozdělení akcií je dividenda splatná držitelům kmenových akcií společnosti, která byla vyhlášena představenstvem účetní jednotky, ale dosud nebyla vyplacena. Jakmile je tato částka deklarována, je klasifikována jako závazek společnosti.

Alternativní definice je, že se jedná o dividendu splatnou v kmenových akciích společnosti, nikoli v hotovosti.